วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทำผมหญิง

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) 
        เป็นโรงเรียนในสังกัดกองส่งเสริมอาชีพ  สำนักพัฒนาสังคม   กรุงเทพมหานคร 
ตั้งอยู่เลขที่ 87  ซอยนาคนิวาส 43  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 


เปิดอบรมแต่งผมและซอยผมหญิง


ห้องเรียนเสริมสวย1


ห้องเรียนและปฏิบัติสระผม


การสอนขั้นตอนการสระผม-การนวดศรีษะ


ออกหน่วยบริการชุมชน


การสอนเรื่องจรรยาบรรณของช่าง เสริมสวย


สอนการแบ่งผม


อธิบายเทคนิคการแบ่งผมมาตรฐาน


การม้วนดัดทรงต่างๆ


สอนขั้นตอนการสระผม-การนวดศรัษะกับหุ่นต๊กตา